Polityka prywatności

(+48) 690 424 285

  1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa
dane osobowe jest firma Kierownicy Waldemar Pierzyński z siedzibą w Niepruszewie przy ulicy: Jaśminowej 8, 64-320 Poznań, NIP: 7773200609, REGON: 383554322

  1. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych
    osobowych?

Wszystkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: [email protected]

  1. Pliki „cookies”

Pliki „cookie” inaczej „ciasteczka”, są ciągiem znaków, najczęściej w postaci niewielkiego pliku
tekstowego. Plik ten zostaje zapisany na urządzeniu końcowym w momencie, gdy odwiedzasz
witrynę.

  1. Dlaczego używamy plików „cookies”?

Plików „cookie” używamy by podnieść użyteczność naszej strony i jakość świadczonych usług,
preferencje użytkowników są kluczowe w dostosowywaniu treści. Pliki cookie wykorzystujemy
do anonimowych badań statystycznych związanych z odwiedzinami naszej witryny. Nie
wykorzystujemy ich do identyfkacji użytkownika.

  1. Rodzaje plików cookie, których używamy:

Pliki cookie tymczasowe – wygasają w momencie wylogowania z serwisu lub zamknięcia
przeglądarki.
Pliki cookie stałe – zostają na urządzeniu użytkownika zgodnie z czasem określonym w
parametrach lub usunięcia ich przez użytkownika.

  1. Obsługa plików cookie

Przeglądarka Internetowa, z której Państwo korzystają zezwala na obsługę plików cookie na
urządzeniu końcowym użytkownika (możliwość ich zablokowania lub usunięcia z komputera).
Informacje szczegółowe znajdą Państwo w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Zablokowanie plików cookie może mieć wpływ na korzystanie i funkcjonowanie z serwisu.

  1. Przetwarzanie i pozyskiwania danych osobowych

Pozyskujemy Państwa dane osobowe na przykład, kiedy korzystają Państwo z formularza
kontaktowego, podając nam swoje imię oraz adres e-mail czy numer telefonu. Przetwarzanie
danych odbywa się w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora
danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”). Celem przetwarzania Państwa danych osobowych
jest udzielenie odpowiedzi na przesłaną przez Państwa wiadomość. Prawnie uzasadnionym
interesem administratora jest kontaktowanie się z potencjalnymi klientami. Podanie danych
osobowych nie jest obowiązkowe, jednak uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na Państwa
wiadomość.

  1. Prawa użytkownika

Macie Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu
bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez
wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Podstawę przetwarzania
Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO.
Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w
państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca
popełnienia domniemanego naruszenia.

Rezerwacja